Czym jest poczta e-mail?

Poczta elektroniczna dla opornych

Poczta elektroniczna (określana także jako poczta e-mail lub poczta email) jest powszechnie używanym środkiem komunikacji, wymiany informacji osobistych i biznesowych. Czym jednak jest i jak działa? Spróbujmy wyjaśnić to w kilku zdaniach: w przejrzysty sposób, bez zagłębiania się w szczegóły techniczne.
Na wstępie wyjaśnijmy znaczenie kilku terminów. Po pierwsze w sieci Internet istnieją serwery czyli fizyczne maszyny-komputery, które przechowują i przetwarzają dane. Każdy taki serwer jest identyfikowany w sieci swoim adresem IP (IP = Internet Protocol). Adres IP składa się z szeregu cyfr ułożonych w czteroczęściowe ciągi, np. 999.999.11.11, 10.12.13.190 itd. Kto jednak byłby w stanie pamiętać tego typu adresy? Są zrozumiałe dla komputerów, ale z pewnością nie dla ludzi.
Dla człowieka zrozumiałe są nazwy typu: Polska, Warszawa, gazeta itd. Właśnie tego typu słowa wykorzystywane są w tworzeniu „ludzkich” adresów serwerów, np. polska.pl, warszawa.pl, jakasgazeta.pl, jakasnazwa.com.pl itd. Kiedy wpisujemy w naszej przeglądarce taki adres, nasz komputer łączy się z najbliższym serwerem, a serwer tłumaczy sobie ludzką nazwę na adres IP i kieruje ruch do odpowiedniego serwera docelowego, który w odpowiedzi przesyła zwrotnie dane i w efekcie otwiera nam się żądana strona internetowa. To wszystko oczywiście dzieje się błyskawicznie.
Teraz już jesteśmy bardzo blisko wyjaśnienia działania poczty e-mail.
Spójrzmy na przykładowy adres poczty e-mail: nazwa@jakis-serwer.pl. Adres składa się z dwóch członów. Za znakiem „@” (znak w polskim języku potocznie określany terminem „małpa”) znajduje się adres serwera – już wiemy, czym jest serwer. Przed znakiem „@” mamy indywidualną i co najważniejsze unikalną nazwę użytkownika na serwerze. Ta unikalna nazwa to, inaczej mówiąc, adres naszej skrytki pocztowej na serwerze. Zatem adres „nazwa@jakis-serwer.pl” oznacza skrytkę pocztową identyfikowaną terminem „nazwa”, znajdującą się na serwerze „jakis-serwer.pl”.
Oczywiście do obsługi takiej skrytki pocztowej potrzebny jest odpowiedni program (zainstalowany w komputerze lub działający w przeglądarce internetowej). Aby odebrać i przeczytać pocztę, za pomocą takiego programu łączymy się z odpowiednim serwerem (to proste – bo w każdym adresie email jest adres serwera) i podajemy swoje parametry logowania: nazwę użytkownika i hasło. Dzięki nazwie użytkownika system pocztowy rozpoznaje, którą skrytkę pocztową otworzyć, aby odczytać listy, które tam się znajdują.
Podobnie dzieje się przy wysyłaniu poczty. Najpierw łączymy się z serwerem za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Pisząc do kogoś list, zawsze musimy podać adres poczty elektronicznej odbiorcy, aby list został wysłany. Kiedy wysyłamy elektroniczny list, system sprawdza adres serwera i dostarcza nasz list na ten docelowy serwer, a tam na podstawie unikalnej nazwy użytkownika, list trafia do odpowiedniej skrytki pocztowej.
Wszystko odbywa się bardzo szybko. W ciągu kilku sekund nasz list może dotrzeć do odbiorcy na drugim końcu świata. I oczywiście jest to wszystko niezależne od naszej obecności przy komputerze, tzn. nasza skrytka pocztowa działa cały czas i non-stop jest gotowa do odbioru nadchodzącej poczty. My zaś możemy sprawdzać naszą skrytkę w dowolnym momencie, o dowolnej godzinie.

Firmy używające poczty w obrębie własnej domeny np. info@medox.org.pl są bardziej wiarygodne w przeciwieństwie do firm używających darmowych kont pocztowych na google, yahoo, onet czy tym podobne.